COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Normativa

desc_boib_verd.PNG Resolució del conseller d’Educació i Universitats per la qual es publiquen les bases que han de regir els procediments d’acreditació de competències adquirides a través de l’experiència laboral o altres vies no formals i informals convocats per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

desc_boe.jpg Reial Decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional

Requisits

a) Tenir la nacionalitat espanyola, haver obtingut el certificat de registre de ciutadania comunitària o la targeta de familiar de ciutadà de la Unió Europea, o ser titular d’una autorització de residència o de residència i treball a Espanya en vigor, en els termes establerts en la normativa espanyola d’estrangeria i immigració.

b) Tenir, en el moment de fer la inscripció, com a mínim:

 • 18 anys complerts, per als estàndards de competència de nivell 1.
 • 20 anys complerts, per als estàndards de competència de nivell 2 i 3.

c) Tenir experiència laboral, formació relacionada i/o haver desenvolupat labors de voluntariat amb les competències professionals que es volen acreditar:

 • En cas d’experiència laboral i voluntariat s’ha de justificar, en els darrers quinze anys transcorreguts abans de la sol·licitud, el que figura a continuació:
  • Almenys 2 anys amb un mínim de 1.000 hores treballades per als estàndards de competència de nivell 1.
  • Almenys 3 anys amb un mínim de 2.000 hores treballades per als estàndards de competència de nivell 2 i 3.
 • En cas de formació s’ha de justificar, en els darrers deu anys transcorreguts abans de la sol·licitud, el que figura a continuació:
  • Almenys 200 hores de formació per als estàndards de competència de nivell 1.
  • Almenys 300 hores de formació per als estàndards de competència de nivell 2 i 3.

En els casos en què els mòduls formatius associats a l’estàndard o estàndards de competència que es pretén acreditar contemplin una durada inferior, s’han d’acreditar les hores establertes en aquests mòduls.