COMPARTIM DADES ENTRE ADMINISTRACIONS

Contacte

Adreça

Carrer del Ter, 16, planta baixa (polígon Son Fuster)
 
07009  Palma de Mallorca. Illes Balears.

Telèfon

971 17 77 74

Orientació i informació

971 17 78 59

Correu electrònic

iqpib@dgfpieas.caib.es

Horari

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores

Transports

Metro/tren

Estació de Son Fuster

EMT

Línies 10 i 33 
Aturada 1018 Ter, 21 (polígon Son Fuster) 
Aturada 1206 Ter, 33 (polígon Son Fuster)