Torna

Portal d'Intervenció

Tornar al llistat de notícies

29/12/2018

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l'any 2019