Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

28/12/2018

Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019

HISENDA I PRESSUPOTS

BOIB núm. 163 de 2018

Afectada per:

Correcció d'errades advertides a les versions catalana i castellana de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2019, publicada en el BOIB núm. 163, de dia 29 de desembre de 2018 BOIB núm. 9 de 2019

Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2019 pel qual es modifica l’annex 21 de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, amb l’increment salarial establert en el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic BOIB núm. 9 de 2019

Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears BOIB núm. 15 de 2019