Legislació laboral

A la Guia Laboral del Ministeri de Treball i Seguretat Social Pàgina Web hi trobaràs informació sobre recerca de feina, serveis públics d'ocupació, ETT's i agències de col·locació, així com sobre plans d'ocupació, tipus de contractes, seguretat social, etc. 

Si tens dutbes o no trobes el que cerques, contacta amb nosaltres a la següent adreça:Blanc

treball@ibjove.caib.es