Xarxes Europees

El Centre Balear d'Informació i Documentació per a la Joventut, és membre de les següents Xarxes Europees:

L'Agència Europea d'Informació i Assessorament Juvenil (ERYICA) és una organització europea independent, integrada per organismes i xarxes de coordinació d'informació juvenil nacionals i regionals. Treballa per intensificar la cooperació europea i internacional en l’àmbit del treball i serveis d’informació juvenil. Desenvolupa, dóna suport i promou polítiques i pràctiques d’informació juvenil de qualitat a tots els nivells per tal de satisfer les necessitats d’informació dels joves i aplicar els principis de la Carta Europea d’Informació Juvenil ERYICA té com a objectiu defensar el dret dels joves a una informació completa i fiable, que els ajudi a prendre les decisions que han de prendre a la seva vida i que afavoreixi la seva autonomia, la seva capacitat de pensament crític i la seva participació activa en la societat. Per a més informació pots contactar amb: Tel. 971 17 65 40 / infojove@ibjove.caib.es

Eurodesk és una xarxa europea que ofereix un servei integral d'informació i orientació als joves: oportunitats sobre mobilitat europea per a l'aprenentatge, continguts informatius d'interès juvenil i consultes sobre els programes europeus Erasmus+ i Cos Europeu de Solidaritat (CES), a través de diversos canals: 

També pots consultar els teus dubtes a: 

Tel. 971178917 o 971 17 65 40 
http://joventut.caib.es
europa-jove@dgjovent.caib.es

 

 

blanc