CANVI CLIMÀTIC

Nova campanya al voltant del canvi climàtic i els reptes mediambientals als quals ens enfrontam tots i totes.

desc_Salvar_terra.JPG

VEURE LA CAMPANYA


DONA I CIÈNCIA

Nova campanya amb materials didàctics adreçats a joves de totes les edats i educadors/es que treballen en el camp de la joventut. En aquesta ocasió tractam el tema de la figura de la dona en l'àmbit científic. 

desc_podem.jpg

VEURE LA CAMPANYA


#MINDMYMIND

Dimecres 17 d'abril es celebra, des de fa tretze anys, el Dia Europeu de la Informació Juvenil, una jornada que reivindica la importància d'acompanyar els i les joves en el seu camí cap a l'emancipació, mitjançant la informació, l'orientació, l'assessorament i la formació en els temes del seu interès. 

El 2021, juntament amb la resta de països europeus, el celebram amb la campanya #mindmymind que posa l'èmfasi en el benestar emocional i mental dels joves en un any que ha estat difícil per a tota la població però especialment per ells i elles.

desc_EYID21_1.png

VEURE LA CAMPANYA


JOCS

VEURE LA CAMPANYA


INFLUENCERS

“Influencers” és la tercera de les nostres microcampanyes i el seu objectiu és fomentar el pensament crític, aprendre a pensar per un mateix i treure conclusions; saber crear opinions pròpies i saber-les defensar davant dels altres amb arguments.

VEURE LA CAMPANYA


EMOCIONS

“Emocions” respon a l’objectiu d’informar i formar en la gestió de les emocions dels infants i joves, molt important sempre, però més en temps de la COVID 19.

desc_05_explicar.JPG

VEURE LA CAMPANYA


NO FAKE

L’objectiu general d’aquest projecte és aportar elements informatius i formatius per al foment del pensament crític i les habilitats informacionals amb el fi d’augmentar el coneixement dels joves sobre la gestió de la informació i protegir-los de la informació fabricada (Fake news) a la Xarxa.

desc_pensa per tu mateix.JPG

VEURE LA CAMPANYA