Torna

Indicadors del Sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears

Evolució del número d'investigadors i personal en R+D de les Illes Balears

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2020)

Distribució sectorial dels investigadors de les Illes Balears

desc_Inv_2.JPG

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2019)

Distribució sectorial dels investigadors i d'Espanya (2018)

desc_Inv_3.JPG

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2019)

Distribució per sectors i per gènere dels investigadors a les Illes Balears i a Espanya (2018)

desc_Inv_4.JPG

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2019)