Torna

Indicadors del Sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears

Tasa de variació de la despesa en innovació 2016-2017 (%)

desc_Innov_5.JPG

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2019)

Aportació de les comunitats autònomes en la despesa total en innovació l'any 2017 (%)

desc_Innov_6.JPG

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2019)

Tasa de variació del número d'empreses amb activitats innovadores 2016-2017 (%)

desc_Innov_7.JPG

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2019)