Torna

Indicadors del Sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears

Evolució de la despesa en innovació a les Illes Balears

desc_Innov_1.JPG

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2019)

Empreses amb activitats innovadores a les Illes Balears

desc_Innov_2.JPG

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2019)

Empreses innovadores a les Illes Balears

desc_Innov_3.JPG

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2019)