Torna

Indicadors del Sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears

Índex d'activitat de la producció científica de les Illes Balears respecte a Espanya per àrees científiques (2000-2010)

Producció científica
Font: INGENIO a partir de les bases de dades AHCI, SCI, SSCI (2011)

Índex d'activitat de la producció científica de les Illes Balears respecte a Espanya per àrees científiques (2010-2017)

desc_4C.jpg

Font: "Estudio bilbliométrico y de patentes en relación a la actividad de I+D+i de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (2011-2017)". Pons IP