Torna

Indicadors del Sistema de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears

Número d'investigadors (EDP) (2019)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2020)

Creixement anual del número d'investigadors (2019)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2020)

Número d'investigadors per 1000 hab població activa (2019)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2020)

Proporció de dones investigadores sobre el total d'investigadors (2019)

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l'INE (2020)