Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediments / Serveis

Heu cercat

1600 Procediments / Serveis disponibles, mostra-me'n 10 20 50 per pàgina.
  • Servei Administratiu Comunicacions sobre millores del contingut i dels requisits d'accessibilitat dels llocs web i aplicacions mòbils Oficina d'Administració Electrònica

  • Servei Administratiu Comunicació de canvi de el quadre mèdic en el marc del Programa d'Atenció Dental Infantil (PADI) Direcció d'Assistència Sanitària

  • Servei Administratiu Descàrrega de model per garantia definitiva en efectiu. Contractació pública. Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Descàrrega de model de garantia definitiva contractació pública. Aval bancari. Mètode: no presencial. Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Procediment per garanties en documents físics durant l'estat d'alerta sanitària Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Descàrrega de model de garanties de restauració d'explotacions mineres. Opció dipòsit metàl·lic Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Espai IDI - COVID 19 Plataforma de col·laboració empresarial Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI)

  • Servei Administratiu Comunicació Registre d'habitatges desocupats. Departament d'Habitatge

  • Servei Administratiu Descàrrega de models de certificat de pòlissa d'assegurança per garanties de generació d'energia - (connexió a xarxa de transport) Servei de Dipositaria

  • Servei Administratiu Descàrrega de model de garanties de connexió a xarxa elèctrica. Opció dipòsit metàl·lic Servei de Dipositaria