Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Organigrama

Director/Gerent

Director/Gerent

Pere Fuster Nadal

Fundació BIT

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. C/ Laura Bassi. Parc BIT. . Tel.: 971784940 - Fax: 971439780

Visitar website