Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Organigrama

Director General

Director General

Félix Pablo Pindado

Direcció General de Fons Europeus

C/ del Palau Reial, 17. Tel.: 971177297 - Fax: 971177105

Visitar website