Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Organigrama

Directora General

Directora General

Beatriu Gamundí Molina

Direcció General de Relacions amb el Parlament

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971176265 - Fax: 971176345

Visitar website