Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Organigrama

Director/Gerent

Director/Gerent

Josep Gabriel Pomar Ordinas

Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

C/ d'Alfons el Magnànim, 64. Tel.: 971498935 - Fax: 971498936

Visitar website