Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Codi DIR3

El DIR3 és un catàleg de les unitats orgàniques, organismes públics i oficines de registre i atenció a la ciutadania de les administracions.

És un inventari unificat i comú per a tota l'Administració amb la finalitat que les administracions puguin operar entre si i així permetre l'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

L'article 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques, estableix que les sol·licituds que es formulin han de contenir l'òrgan, centre o unitat administrativa al qual s'adrecen i el codi d'identificació corresponent. També estableix que les oficines d'assistència en matèria de registres estan obligades a facilitar als interessats el codi d'identificació si els interessats el desconeixen. Així mateix, les administracions públiques han de mantenir i actualitzar a la seu electrònica corresponent una llista amb els codis d'identificació vigents que poden consultar aquí. 

Per obtenir el codi DIR3 de les altres administracions, clicau a l'enllaç del portal d'administració electrònica.