Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

I convocatòria 2023 curs de formació específica per a l'habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals

Convocar, en l'àmbit de les Illes Balears, un curs de formació específica per habilitar assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals incloses al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals.

Codi SIA

2981154

Persones destinatàries

a) Col·lectiu 1. Professors tècnics de formació professional o professors d'ensenyament secundari amb atribució docent que tenguin una experiència d'almenys quatre anys relacionada amb les famílies professionals convocades. Docents que estiguin en actiu en centres sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Col·lectiu 2. Formadors que no pertanyen al sistema educatiu amb una experiència docent d'almenys quatre anys impartint mòduls formatius associats a les qualificacions professionals convocades.

c) Col·lectiu 3. Professionals experts que tenguin una experiència laboral d'almenys quatre anys relacionada amb les qualificacions professionals convocades.

d) Els professionals dels col·lectius 1 i 2 amb almenys dos anys d'experiència docent en mòduls professionals o mòduls formatius associats a qualificacions professionals, les quals siguin objecte d'acreditació, també han d'acreditar dos anys d'experiència laboral en el sector productiu relacionada amb les qualificacions professionals convocades.

Termini per a resoldre i notificar

Tres mesos.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de participació

Requisits

a) Col·lectiu 1. Professors tècnics de formació professional o professors d'ensenyament secundari amb atribució docent que tenguin una experiència d'almenys quatre anys relacionada amb les famílies professionals convocades. Docents que estiguin en actiu en centres sostinguts amb fons públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

b) Col·lectiu 2. Formadors que no pertanyen al sistema educatiu amb una experiència docent d'almenys quatre anys impartint mòduls formatius associats a les qualificacions professionals convocades.

c) Col·lectiu 3. Professionals experts que tenguin una experiència laboral d'almenys quatre anys relacionada amb les qualificacions professionals convocades.

d) Els professionals dels col·lectius 1 i 2 amb almenys dos anys d'experiència docent en mòduls professionals o mòduls formatius associats a qualificacions professionals, les quals siguin objecte d'acreditació, també han d'acreditar dos anys d'experiència laboral en el sector productiu relacionada amb les qualificacions professionals convocades.

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini per sol·licitar la inscripció al curs és de l'1 de febrer al 13 de febrer de 2023.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

C. del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, planta baixa). Tel.: 971177774 - Fax: 971176857

(iqpib@dgpfieas.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar