Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per a la realització d'actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries

1. L'objecte d'aquesta Resolució és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a actuacions d'eficiència energètica en explotacions agropecuàries, corresponents a la millora de l'eficiència energètica de les instal·lacions de regadiu i a la millora de l'eficiència energètica i utilització d'energies renovables en instal·lacions agropecuàries situades a les Illes Balears.

2. Aquesta línia d'ajuts està finançada pel Fons Nacional d'Eficiència Energètica, la gestió de la qual s'ha encarregat a l'Institut per a la Diversificació i Estalvi de l'Energia (IDAE).

Codi SIA

2414607

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques titulars d'una explotació agropecuària, comunitats de regants, titulars d'explotacions agrícoles, comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia i ESE.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Tràmits

X

Sol·licitud de subvenció agropecuàries

Requisits

Els que s'indiquen a la convocatòria

Documentació a presentar

La que s'estableix en la convocatòria

Termini màxim

31 de desembre de 2021

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308

(bcomas@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar