Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autoritzacions de pesca recreativa des d'embarcació a les reserves marines

És el document administratiu obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa des d'embarcació a les reserves marines de les Illes Balears.

L'autorització és gratuïta i la durada és de 3 anys.

Per obtenir l'autorització és imprescindible disposar d'una llicència de pesca recreativa d'embarcació en vigor.

IMPORTANT!!! L'AUTORITZACIÓ L'HEU DE DESCARREGAR QUAN S'HA FINALITZAT EL TRÀMIT.

Codi SIA

2082889

Persones destinatàries

Propietaris d'embarcacions que pesquin dins les reserves marines.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

IMPORTANT!!!

A efectes del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins els armadors de les embarcacions autoritzades hauran de dur un registre de l'activitat durant cada jornada de pesca i l'hauran de comunicar a l'Administració competent. No presentar aquest registre comportarà la pèrdua de la llicència.

Les declaracions es poden realitzar mitjançant la aplicació mòbil Diari de Pesca Recreativa o emplenant uns registres en paper que es troba a l'apartat de documents.

Per obtenir l'autorització dins la reserva marina, s'haurà de triar entre un sistema de declaració o l'altre.

A l'apartat de documents relacionats hi ha una guia d'ús de l'aplicació mòbil.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca

Tràmits

X

Autoritzacions de pesca des d'embarcació dins les reserves marines.

Requisits

Disposar d'una llicència de pesca d'embarcació en vigor

Documentació a presentar

En cas de disposar d'una llicència de pesca d'embarcació d'una altra comunitat autònoma, caldrà adjuntar-la durant la tramitació.

Termini màxim

No procedeix

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804

(reservesmarines@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Pesca

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar