Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació venda directa de medicaments d'ús humà a professionals sanitaris per les oficines de farmàcia

Comunicar l'activitat de venda de medicaments a professionals sanitaris

Codi SIA

3054426

Persones destinatàries

Farmacèutics titulars d'oficina de farmàcia

Òrgan Instructor

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Control de Medicaments i Productes Sanitaris

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

(farmacia@dgfarmacia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Prestacions, Farmàcia i Consum

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar