Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Queixes i Suggeriments (Ib-Salut)

Formular queixes i suggeriments relacionats amb els serveis sanitaris rebuts

Codi SIA

2983104

Persones destinatàries

Ciutadans

Òrgan Instructor

Subdirecció d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació

Documents relacionats amb el servei

Contacte

Servei o Secció responsable

Subdirecció d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació

C/ de la Reina Esclarmunda, 9. Tel.: 971175600

(atenciousuari@ibsalut.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Subdirecció d'Humanització, Atenció a l'Usuari i Formació

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar