Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Presentació de la revisió periòdica de les activitats itinerants

Facilitar als titulars de les activitats itinerants la presentació de la revisió tècnica periòdica establerta per a les activitats itinerants a la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears

Codi SIA

2564872

Persones destinatàries

Titulars de les activitats itinerants

Òrgan Instructor

Servei d'Activitats Classificades

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Activitats Classificades

C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret). Tel.: 971177100 (Ext. 62641) - Fax: 971176920

(infoactivitats@dgiej.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Emergències i Interior
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar