Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Avaluacions de projectes d'investigació per part del Comitè d'Ètica de la Investigació de les Illes Balears

Tràmit per presentar al Comitè d'Ètica de la Investigació amb medicaments de les Illes Balears (CEIm-IB) la documentació requerida per avaluar o notificar els diferents tipus d'estudis que gestiona el CEIm-IB

Codi SIA

280281

Persones destinatàries

Ciutadans, administracions i empreses

Termini per a resoldre i notificar

3 meses

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els podreu trobar al següent enllaç: prémer aquí

Documentació a presentar

La podreu trobar al següent enllaç: prémer aquí

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

No procedeix

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Formació Sanitària

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971176112

(ceic_ib@caib.es)

X

Esmena de documentació

Requisits

Els podreu trobar al següent enllaç: prémer aquí

Documentació a presentar

Termini màxim

No procedeix

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Formació Sanitària

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971176112

(ceic_ib@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar