Torna

Tramitació UDIT

INSTAL·LACIONS DE PRODUCTES PETROLÍFERS LÍQUIDS

Inscripció d'instal·lacions

La inscripció d'instal·lacions (noves o modificacions) es tramita mitjançant el procediment 006 de la Udit.

Per consultar la guia de tramitació i descarregar els documents, accediu a la fitxa del tràmit 006.

ASSISTENT  PER A CALCULAR

EL GRUP DE TRAMITACIÓ

Baixa d'instal·lacions

Per donar de baixa una instal·lació d'emmagatzematge de productes petrolífers líquids, s'ha de seguir el procediment indicat en la MI-IP-06.

Instal·lacions temporals

S'han de comunicar a la Direcció General d'Indústria amb el model adjunt.