Torna

Tramitació UDIT

CONVOCATÒRIA DE LES PROVES PER OBTENIR LA COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

CONVOCATÒRIA VIGENT


Mitjançant Resolució del conseller de Transició Energètica i Sectors Productius de 26 de novembre de 2019 s'ha aprovat la convocatòria de proves per obtenir la competència professional en diferents especialitats en matèria d’Indústria.

Terminis de presentació de sol·licituds

- 1r torn: des de la data de publicació al BOIB fins el dia 9 de gener de 2020, ambdós inclosos.

- 2n torn: del dia 5 de maig fins el dia 5 de juny de 2020, ambdós inclosos.

Tramitació de la sol·licitud de presentació a l'examen

Per descarregar-vos la sol·licitud d’admissió a les proves, accediu a aquest enllaç: fitxa del tràmit TNI-079

 

LLISTES DE RESULTATS I MODELS D'EXÀMENS


A la següent taula podeu consultar, les llistes de resultats de la convocatòria vigent, si n’hi ha, les llistes de convocatòries anteriors i els models d'exàmens per a les diferents especialitats convocades.

LLISTES DE RESULTATS I MODELS D'EXÀMENS PER ESPECIALITAT

ÀREA D'INDÚSTRIA

Instal·lador i/o mantenidor d’instal·lacions tèrmiques en els edificis
Instal·lador de gas
Instal·lador de productes petrolífers líquids
Operador industrial de calderes
Operador de grua

ÀREA DE MINES

Operador de maquinària minera mòbil