Torna

Tramitació UDIT

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS

El Reglament d'emmagatzematge de productes químics i les seves instrucciones tècniques complementàries (APQ-1 a APQ7), aprovat pel Reial decret 379/2001, de 6 d'abril, regula la posada en servei d'aquest tipus d'instal·lacions.

La posada en servei d'instal·lacions noves, així com la modificació d'una instal·lació existent es tramita mitjançant el procediment no immediat TNI-112.

Per a descarregar els documents o accedir a la normativa específica, accediu a la fitxa del tràmit TNI-112.