Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

El caragol i el llagost (2n d'ESO)

Na 55 i en Gauss, personatges de Daus i dades, volen fer un estudi sobre alguna característica dels companys del teu centre. Per a no haver-se de desplaçar et demanen ajuda.

a) Què poden voler estudiar?

b) Quines preguntes s'haurien de fer a l'alumnat?

c) Quines són les possibles respostes?

d) Com són les respostes? Nombres o paraules?

e) En el cas que la resposta sigui numèrica, són nombres determinats o poden ser nombres qualsevol entre dos donats?

Les característiques que s'han d'estudiar, com ara pes, alçada, notes, edat, nombre de germans, professió dels pares, equip de futbol preferit... reben el nom de variables estadístiques.

f) En el llibre de Daus i dades I, anomenen al caragol continu i al llagost discret, quin creus que és el motiu?

Les variables poden classificar-se en:
Variables qualitatives Qualitatives nominals
Qualitatives ordinals
Variables quantitatives Quantitatives discretes
Quantitatives continues
Les qualitatives estudien una qualitat, característica o modalitat. Són ordinals quan poden prendre valors diferents ordenats seguint una escala establerta. Per exemple, grau de malaltia (lleu, moderada, greu). Són nominals les que no es poden sotmetre a un criteri d'ordre. Per exemple, els colors, el lloc de residència, etc.

Les quantitatives estudien un caràcter que pot ser mesurat o quantificat. Són discretes quan presenten separacions o interrupcions en l'escala de valors que potden prendre. Per exemple, el nombre de fills (0, 1, 2...). Són contínues quan pot prendre qualsevol valor dins d'un interval especificat de valors. Per exemple, l'alçada (1.62; 1.74...).

g) Ara pensa tres coses que podries investigar sobre els teus pares.

-Quines preguntes faries per obtenir la informació?
-Quines variables estudiaries?
-Quines respostes et podrien donar?
-Quin tipus de variables són?

 

Columna 1

Columna 2

Columna 3

Pes Nombre de germans Música preferida
Alçada Notes final de curs Fruita preferida
Temps dedicat a l'estudi Nombre d'assignatures aprovades Dur o no dur ulleres
Temperatura del cos Nombre de bolígrafs de cada alumne Color d'ulls

 

T8S3.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat