Racó educatiu de l'Ibestat

Per a què serveix l'estadística?

Ens possibilita quantificar la realitat i disposar dels elements que ens permetin analitzar-la.

La base de les actuacions polítiques i administratives són les dades estadístiques, perquè conèixer la realitat ens permet actuar amb coneixement de causa i d’una manera més coherent.

En la pràctica, ens formulam una pregunta sobre la realitat i amb l’ajuda de l’estadística intentam respondre-la.

Per exemple, l’índex de preus de consum (IPC) s’utilitza com a mesura de la inflació. També s’aplica en la revisió dels contractes d’arrendament d’immobles, com a referència en la negociació salarial, en la fixació de les pensions, en l’actualització de les primes d’assegurances i altres tipus de contracte, i com a deflactor en la Comptabilitat Nacional.

Vegem-ne altres exemples:

Idioma:

Per decidir quin idioma ens convé aprendre, ho podem fer en funció del nombre de persones d’origen estranger (d’una nacionalitat determinada) residents en un municipi determinat. Aquestes dades, les pots consultar en el web de l’Ibestat.

Noms:

Si una persona espera un fill i vol posar-li un nom que no sigui gaire freqüent al seu lloc de residència, podria consultar les dades corresponents als "Noms més freqüents" del web de l’Ibestat i descartar els que apareixen amb més freqüència.

Parella:

Si volguessis cercar parella masculina, podries consultar el web d’Ibestat i saber a quin municipi hi ha més homes que dones en una franja d’edat determinada. D’aquesta manera sabries on és més probable que sigui més fácil trobar-ne.

Atur:

Si has de planificar les despeses per atendre les necessitats socials, com pots saber quins són els principals problemes i a quanta gent afecten? Podríem recórrer a diferents estadístiques, per exemple, les dades del SOIB d'"Aturats registrats" per període. Si aquestes dades apunten a un augment important del nombre de persones aturades, es podria augmentar la quantitat de diners destinats a lluitar contra l’atur en els pressuposts de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Logo_conselleria
Logo Ibestat