Racó educatiu de l'Ibestat

Què és l'Ibestat?

L’Institut d’Estadística de les Illes Balears és l’entitat autònoma adscrita a la Conselleria d'Economia i Competitivitat, encarregada de coordinar la generació de dades oficials corresponents a la comunitat autònoma de les Illes Balears, a més de produir les que li encomanin els plans d'estadística.

Per exemple, duu a terme investigacions per contrastar l’eficàcia dels qüestionaris i els mètodes que utilitzen les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears en l’elaboració de les estadístiques.

Un altre exemple és l'elaboració de l'Enquesta modular d'hàbits socials (EMHS) juntament amb altres conselleries.

És com un vigilant perquè l'estadística pública de les Illes Balears sigui rigorosa i fiable.

Logo_conselleria
Logo Ibestat