Racó educatiu de l'Ibestat

 

Personatges d'estadística

Thomas Bayes

Bayes, Thomas

Clergue anglès de la primera meitat del segle XVIII (1702?-1761)

Pare de l’estadística bayesiana.

Més informació

Tornar

 

Bernouilli

Bernoulli, Jakob

Matemàtic francès (1654-1705)

Membre d'una família de grans científics (Jakob, Daniel i Nikolaus). Entre els seus grans treballs es pot destacar L'art de pronosticar (pòstum) i una llei dels grans nombres.

Més informació

Tornar

 

Chebyshev

Chebyshov, Pafnuti

Matemàtic rus (1821 – 1894)

També conegut com Tchebychew, Chebychev o Cebisev.
Va defensar la tesi "Un intent d’anàlisi elemental de la teoria probabilística".
Va rebre la medalla de plata pel treball Càlcul de les arrels de les equacions.
La dissertació de la integració amb ajuda d’algoritmes, el va fer aconseguir la plaça de professor titular a la Universitat de Sant Petersburg.
Però és més conegut entre els estudiants d’estadística, principalment per la seva desigualtat de Chebyshov, que en un cas pràctic seria: “La probabilitat d’un element per a qualsevol distribució estadística de trobar-se entre la mitjana i menys dues desviacions típiques, i la mitjana més dues desviacions típiques és major que el 75%”.

Més informació

Tornar

 

Mary Cox

Cox, Gertrude Mary

Matemàtica i estadística americana (1900-1978)

La seva principal aportació a l’estadística fou en el camp del disseny experimental. El seu objectiu va ser fer de l’estadística una ciència pràctica i aplicable a l’agricultura i a la investigació biològica. Es convertí en la primera dona elegida en la junta de l’Institut Internacional d'Estadística (1949).

Més informació

Tornar

 

Pierre de Fermat

de Fermat, Pierre

Matemàtic i jurista francès (1601-1665)

Pels seus coneixements li posaren el malnom de Príncep dels Aficionats. Va ser un dels iniciadors de la teoria de les probabilitats. Va formular el conegut "darrer teorema de Fermat", demostrat per Andrew Wiles el 1995, més de 300 anys després de la seva formulació.

Més informació

Tornar

 

 

De Moivre, Abraham

Científic important en molts camps de la matemàtica (1667-1754).

Va cooperar en el canvi significatiu de l’estadística amb el pas de la distribució binomial a la normal. Entre els seus treballs hi ha The Doctrine of Chances ("La Doctrina de la sort"), que utilitza el càlcul de probabilitats.

Més informació

Tornar

 

Dogson

Dogson, Charles

Matemàtic anglès (1832-1898)

Conegut pel gran públic com a Lewis Carroll, autor d'Alícia al país de les meravelles, A través del mirall… Els seus relats es poden establir propers a la teoria de jocs.

Més informació

Tornar

 

Fisher

Fisher, Ronald Aylmer

Científic, matemàtic, estadístic, biòleg evolutiu i genetista anglès (1890-1962)

Realitzà molts avenços en l’estadística, una de les contribucions més important fou la inferència estadística que desenvolupà el 1920.

Més informació

Tornar

 

Galton

Galton, Francis

Explorador i científic anglès multidisciplinari (1822-1911).

Cosí de Charles Darwin i creador de l'eugenèsia moderna.

És un dels traductors dels mètodes estadístics aplicats a la biologia conjuntament amb en Karls Pearson.

Entre molts altres temes va ser el primer a explicar el fenomen de regressió cap a la mitjana i emprar la línia de regressió; va ser un dels pioners en l'ús de la distribució normal.

El seu enginy el va dur a construir la màquina de Quincunx.

Més informació

Tornar

 

Gauss

Gauss, Carl Friedrich

Matemàtic i estadístic alemany (1777-1855)

Va fer grans treballs relacionats amb la distribució normal, la teoria d’errors, la dispersió, el mètode dels mínims quadrats…

Més informació

Tornar

 

Sealey Gosset

Gosset, William Sealey

Estadístic britànic (1876-1937)

Treballà de químic a la fàbrica Guinness amb treballs estadístics extraordinaris sobre mostres petites. No és conegut pel seu nom, sinó pel pseudònim Student (‘estudiant’) i així es coneix també la distribució t de Student.

Més informació

Tornar

 

Kolmogorov

Kolmogorov, Andrej Nikolajevich

Matemàtic rus (1903-1987)

Va avançar en diversos camps científics, entre el quals, la teoria de probabilitats, la topologia, la lògica intuïcionista, les turbulències , la mecànica clàssica i la complexitat computacional.

Creador de l'axiomàtica de Kolmogorov, fonament de la teoria axiomàtica de la probabilitat.

Se li atribueix la cita següent: "Tot matemàtic creu que està per davant tots els altres. La raó per la qual no ho diuen en públic és perquè són gent intel·ligent".

Més informació

Tornar

 

Laspeyres, Etienne L. i Paasche, Hermann

Creadors dels índexs del cost de la vida, que avui es continuen utilitzant.

Tornar

 

Leclerc

Leclerc, Georges-Louis

Comte de Buffon (1707–1788)

Matemàtic i naturalista francès. Va fer estudis sobre mecànica, astronomia, medicina, teoria dels nombres,  càlcul, geometria i probabilitat.
És famós en aquesta darrera matèria pel seu curiós experiment de determinar moltes xifres decimals en el valor del nombre π tractant-ho com una experiència de probabilitat geomètrica, coneguda com l’agulla de Buffon.

Més informació

Tornar

 

Pascal

Pascal, Blaise

Científic francès (1623-1662)

Potser el més important dels iniciadors de la teoria de les probabilitats i l'estudi de l'anàlisi combinatòria.
És apassionant la seva relació cientificoepistolar amb Fermat.

Més informació

Tornar

 

Pearson

Pearson, Karl

Científic, matemàtic i pensador britànic (1857-1936)

Va fer grans aportacions a la disciplina de l'estadística descriptiva i la correlació. Desenvolupà una intensa investigació sobre l’aplicació dels mètodes estadístics en la biologia i fou el fundador de la bioestadística.

Més informació

Tornar

 

Quetelet

Quételet, Adolphe

Estadístic i astrònom belga (1796-1874)

Digne d'esmentar pel seu descobriment de la distribució normal, entre molts altres treballs.

Més informació

Tornar

 

Snedecor

Snedecor, George

Matemàtic i estadístic nord-americà (1881-1974)

Treballà en l’anàlisi de la variància, l'anàlisi de dades, el  disseny d’experiments i la  metodologia estadística. Donà nom a la distribució F.

Més informació

Tornar

 

Wilder Tukey

Tukey, John Wilder

Químic americà (1915-2000)

Va fundar l’Anàlisi Exploratori de Dades o EDA (Exploratory Data Analysis), una nova aproximació a l’estadística que utilitza sobretot un conjunt de tècniques basades en l’ús de gràfics. La seva aportació està relacionada amb moltes formes noves i senzilles d’observar les magnituds estadístiques. Destaquen els gràfics  "Box-and-Whisker Plot" (Diagrama de caixa i bigots) , el "Stem-and-Leaf Diagram" (Diagrama de tija i fulles), els “radigrames” (rootograms) i els diagrames d’ajust.

Més informació

Tornar

 

Logo_conselleria
Logo Ibestat