Racó educatiu de l'Ibestat

Com apareixen les dades?

Les dades són valors numèrics corresponents a fenòmens o variables que s’expressen mitjançant xifres. No obstant això, a fi de captar millor el sentit i la distribució d'aquestes dades, se solen representar mitjançant indicadors, taules i gràfics, sobretot quan la quantitat de dades que s'ha de tractar és molt gran.

Les dades poden presentar-se com a nombre absolut, mitjana o percentatge. Vegem-ne uns exemples.

Xifres: 1, 100, 2.000, 445

Indicadors: índex de preu de consum (IPC)

Sèries: evolució dels resultats d'un fenomen o variable al llarg de diversos anys. Per exemple, les dades climàtiques (evolució de les temperatures), el nombre d’accidents laborals, les cotitzacions en borsa…

Taules:

Persones Color preferit
2 Lila
1 Verd
3 Blanc
5 Blau

Gràfics:

Gràfics de barres

IPHbarres.png

Gràfics de línies

linies.png

Gràfics de sectors

superficie_sectors.png

Logo_conselleria
Logo Ibestat