Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Probabilitat

  1. Ens posam en acció (1r d'ESO)

  2. Jocs d'atzar (1r d'ESO)

  3. Formigues a les rajoles (3r d'ESO)

  4. Real com la vida mateixa (3r d'ESO)

  5. L'aparell de Galton i el triangle de Pascal (3r d'ESO)

  6. La llei de Newcomb-Benford o l'anomalia del primer dígit (3r d'ESO)

  7. Coincidències automobilístiques (3r d'ESO)

  8. Segur que ens toca d'aquí a 100.000 anys...(4rt d'ESO)

 


Material elaborat per:

  •  Maria Barceló Vidal, Miquel Mayol Bauzá, Josep Lluís Pol i Llompart, Daniel Ruiz Aguilera: 95 propostes per a treballar l'estadística i la probabilitat a l'ESO
  • Direcció General d'Administració, Ordenació i Inspecció Educatives. Conselleria d'Educació i Cultura
 

 


 


 


 


 

Logo_conselleria
Logo Ibestat