Racó educatiu de l'Ibestat

Què és el Sistema Estadístic de les Illes Balears?

És el conjunt ordenat d’ens i òrgans que fan activitats estadístiques que s’han declarat d’interès de la Comunitat Autònoma. Formen part d’aquest sistema:

  • L’Ibestat.
  • Unitats de les conselleries i organismes i dels ens o empreses que en depenen que tenen competències estadístiques.
  • Unitats dels consells insulars i organismes, dels ens o de les empreses que en depenen que tenguin assumida l’execució d’estadístiques en el seu territori.
  • Ajuntaments i mancomunitats de municipis, agrupats o a títol individual, i ens i empreses que en depenen, només si tenen assignades competències en relació amb l’estadística de la Comunitat Autònoma.
  • Comissió Assessora d’Estadística.

 

Logo_conselleria
Logo Ibestat