Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

De cap a peus (1r d'ESO)

Ara farem un estudi en el qual involucrarem els alumnes de 1r d'ESO del teu centre. Estudiarem la seva alçada, l'alçada fins al melic i l'amplada de la seva braça (distància que hi ha entre les mans quan tenim els braços perpendiculars al cos). Organitzau-vos i feis la recollida de dades.

a) Com recollireu les dades? Si voleu, podeu usar una taula com la que teniu a continuació:

Nom Alçada Alçada fins al melic Braça
Alumne 1


Alumne 2


Ara centrem-nos en una d'aquestes mesures. Considerem per començar l'alçada i responeu les preguntes següents:

b) Quantes dades diferents heu obtingut? És còmode ordenar-les amb una taula com la de l'exercici anterior o aniria més bé posar les dades de manera més abreujada?

(Per veure'n un exemple, podeu consultar l'annex 9 del llibre Daus i dades I.)

c) Quin són els valors extrems que heu obtingut? Quina diferència hi ha entre si(això es coneix amb el nom de rang)?

d) Quantes files voleu que tengui la vostra taula?

e) Com creis que podeu organitzar-ho per només tenir una taula amb el nombre de files que vosaltres vulgueu?

f) Ara, elaborau una taula amb el nombre de files que vulgueu i organitzau les dades que heu obtingut.

Ara centrem-nos en les altres mesures:

g) Hi ha molta diferència entre l'alçada i la braça d'un mateix alumne? Hi observau alguna relació?

h) Feis el quocient entre l'estatura i l'alçada fins al melic de cada un dels alumnes. Què hi observau?

i) Cercau informació sobre el nombre auri.

Temps enrere s'utilitzava una gran varietat d'unitats de mesura, algunes de les quals actualment estan en desús. Alguns exemples en són la quarterada, els quartons, els horts, els destres, la braça, les barcelles, els almuds, les canes...

j) Com creis que ho feien per determinar quina era per exemple la longitud de la braça? Feien un estudi de la braça de tota la gent del poble? Creis que aquesta longitud era la mateixa a totes les illes?

k) Cercau informació sobre aquestes mesures.

l) Quina relació hi ha entre la quarterada i la braça?

quarterades.png

Quantes quarterades hi ha sembrades?

T8S2.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat