Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Quants en toquen per cap? (2n d'ESO)

El nombre de pacients que ha d'atendre un metge, el nombre d'alumnes a qui ha d'ensenyar un professor, el nombre de persones que ha d'atendre un administratiu..., en poques paraules, la ràtio, és determinant a l'hora de garantir la qualitat d'un servei. Moltes vegades, només es posa èmfasi en les dotacions tecnològiques o econòmiques i es deixa de banda la proporcionalitat inversa que hi ha entre quantitat i qualitat.

Considerem la notícia apareguda dia 18 de maig de 2010 en el Diari de Balears, de la qual en teniu un fragment a continuació:

targeta.png

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t'ajudi

a) Quina és la mitjana de pacients atesos per un metge en un dia? Quina és la mitjana de temps que dedica cada metge a un pacient?

b) Suposant que un metge hagués d'atendre els 1.666 pacients, quants de dies tardaria a fer-ho?

c) La mitjana de 31 pacients cada dia, creus que fa referència a metges de família o a metges en general?

d) A partir de les dades que ens proporciona la notícia, quants de metges hi ha a Mallorca?

e) Quina és la ràtio del teu institut? Varia segons el nivell d'estudis cursats? Creus que influeix en la qualitat de l'ensenyança?

T8S1.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat