Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Ens posam en acció (1r d'ESO)

La geometria és una branca de les matemàtiques que es dedica, entre altres coses, a l'estudi dels problemes mètrics, és a dir, al càlcul de longituds, àrees i volums de figures geomètriques.

geometria.png

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t'ajudi

Construïm un políedre un poc peculiar.

a) Construeix un tetraedre i a cada cara posa un número de l'1 al 4. Llança'l 40 vegades i anota el número de la cara sobre el qual es recolza el tetraedre.

tetraedre.png

b) Fes una taula organitzant el nombre de vegades que ha sortit cada número (taula de freqüències absolutes).

Número de la cara on es recolza el tetraedre Freqüència absoluta
1
2
3
4

c) Quin número ha sortit més vegades? I quin ha sortit menys vegades? Quin creus que és el motiu? Compara el resultat amb els teus companys. Quines conclusions pots treure?

d) Hi ha algun company que hagi obtingut un resultat bastant diferent de la gran majoria? Si és així, quin creus que n'és el motiu?

e) El que pots fer és posar les dades en comú amb la resta de la classe i fer una taula de freqüències. Si tens 19 companys és com haver llançat el tetraedre 20 x 40  = 800 vegades!!! Què pots observar?

f) Si divideixes les freqüències entre el nombre de llançaments realitzats (freqüències relatives), què observes?

g) Anem a fer un poc més de feina. Utilitzant les dades anteriors, construeix una taula de freqüències estudiant el nombre de vegades que ha sortit un nombre primer o un nombre compost (recorda que el nombre 1 no és un nombre primer).

T5S8.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat