Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

L'aigua segueix el seu camí (1r d'ESO)

Cada any durant els mesos de setembre i d'octubre solen tenir lloc a les Illes Balears pluges de gran intensitat que posen a prova, entre altres coses, l'estat dels torrents. El mal estat dels torrents fa que l'aigua no pugui seguir el seu curs natural, es vegin desbordats i es produeixin inundacions, que moltes de vegades provoquen pèrdues humanes i econòmiques. Com a mesures preventives cada any es fan treballs de condicionament dels torrents, que encara que no eviten totalment les inundacions, sí que contribueixen que no siguin encara més intenses.

Aquí hi ha un fragment de la notícia que va sortir dia 20 de maig de 2009 en el Diari de Balears, referent a les inversions previstes per millorar els torrents de les Illes Balears.

  torrents.png

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi:

a) Fes un diagrama de barres amb les actuacions ja iniciades i amb les que s'havien d'iniciar l'any 2009.

b) Fes un diagrama de sectors amb les actuacions que s'havien previst fer durant els anys 2010 i 2011.

c) Quants de doblers tenien prevists invertir en la millora dels torrents?

d) Quina és la mitjana de doblers destinats a cada actuació?

e) Com pots veure les xifres que apareixen són nombres que acaben amb molts de zeros. Escriu les quantitats que apareixen en notació científica i en centenars de milers d'euros.

T4S4.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat