Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Botànica marina (3r d'ESO)botanica.png

Caminant per la costa del Parc Natural de Llevant, concretament per la banda de la Colònia de Sant Pere, dins l’àmbit geogràfic de la badia d’Alcúdia, podem trobar panells informatius amb gràfics com aquest que ens mostren la distribució de certes espècies de plantes en funció de la seva proximitat a la mar. En efecte, la influència del medi marí és tan potent arran de la gran concentració de sal de les seves aigües, que no totes les plantes poden viure gaire a prop de la línia de costa. Evidentment, també hi influeix la composició del sòl, ara arena, ara marès, ara terra molt prima.

 

Aquest gràfic amb la distribució de les diferents espècies respecte de la distància a la línia de costa podria donar-se també com a dades estadístiques. Suposem la delimitació d’aquestes zones:

Zona 1 2 3 4
Distància a la mar (m) 0,10  10,20  20,40 40,70

a) Intenta donar les dades de mitjana i desviació estàndard que caracteritzen correctament la zona on viuen les espècies següents:

Nom popular
Nom científic Distribució
Pi Pinus halepensis En trobam alguns a la zona 3 però la gran majoria apareix a la zona 4.
Saladina
 Limonium sp.
Està molt localitzada a la zona 1. És un gènere molt important perquè presenta moltes espècies endèmiques, pròpies només de Mallorca.
Fonoll marí  Crithmum maritimum La trobam a totes les zones, encara que és especialment abundant a la zona 2.
Card marí
Eryngium maritimum  La trobam prou localitzada per devers la intersecció de les zones 1 i 2.
Lliri de platja
Pancratium maritimum Característica de la zona 2 que, esporàdicament, pot aparèixer a la zona 1.
Tamarell
Tamarix sp. Es tracta d’una renglera d’arbres que foren plantats al camí que recorre la costa a 35 metres de distància aproximadament.

T4S10.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat