Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Crisi o no crisi (2n d'ESO)

La publicació Les Illes Balears en Xifres és un recull d'estudis estadístics diversos, en la qual es presenta la informació mitjançant taules. En aquesta publicació podem trobar dades d'àmbits molts diversos, des de territori i climatologia fins a dades municipals.

Les exportacions i les importacions d'una regió poden ser un indicador de la situació econòmica en què es troba.

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

exportacions.jpg

Fes una recerca i contesta les preguntes següents.

a) Quins productes són importats per a les Illes Balears? Quins són exportats? Cap a on s'exporten els productes?

b) Alguns dels productes importats són també produïts a les Illes Balears? Per quin motiu creus que els importen? Creus que és per la millor qualitat dels productes?

c) Indica algun producte importat que tu consumeixis habitualment. De quin país o regió és?

Aquí tens informació sobre les exportacions i importacions que han tengut lloc a les Illes Balears de l'any 2000 al 2007 extreta de la publicació Les Illes Balears en Xifres 2008.

 exportaimporta.jpg

Observant les taules adjuntes, contesta:

d) Qui ha duit a terme l'estudi?

e) Quin significat tenen les xifres que apareixen a la primera columna de la taula?

f) Quin significat tenen les xifres que apareixen a la segona columna?

g) Quin nom rep el tipus de gràfic mitjançant el qual es representa la informació?

h) Quines són les dues variables estudiades? De quin tipus són?

i) Quin any es varen produir més importacions? I exportacions? Quina en podria ser la causa?

j) Quin any es produeix una major variació entre l'exportació i la importació?

k) Si calculam la diferència entre les exportacions i les importacions, què obtindrem? Quins tipus de nombres són?

T3S9.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat