Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Mercats (1r d'ESO)

Els mercats aparegueren per donar resposta a les necessitats que tenien els habitants de les diverses ciutats a l'hora d'adquirir productes que no estaven al seu abast. Es pot dir que els orígens dels mercats es remunta molts segles enrere, però els podríem datar en el segle XI, moment en què comencen a proliferar grans ciutats per tot Europa. Avui en dia, els mercats no són necessaris perquè podem trobar qualsevol producte en qualsevol lloc. De tota manera, la majoria dels pobles disposen d'un dia a la setmana en què  s'organitza un mercat a l'aire lliure on es poden trobar productes no globalitzats i més artesanals.

Dia 1 de setembre de 2009 va sortir, en el Diari de Balears, una llista dels dies de la setmana en què podem trobar el mercat de cada poble. 

mercats.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

a) En aquesta notícia apareixen tots els municipis de l'illa de Mallorca?

b) Per quin motiu surten més mercats que municipis?

c) Fes una taula de freqüències amb el número de mercats que hi ha cada dia de la setmana.

d) Pots calcular la mitjana? I la moda?

e) Fes un diagrama de barres a partir del número de mercats que hi ha cada dia.

Vés al mercat del teu poble o d'algun poble del costat i fes les propostes següents:

f) Fes un recompte del nombre de comerciants que hi ha i del tipus de mercaderies que es venen (fruita, carn, peix, roba...). A partir d'aquesta informació construeix una taula de freqüències.

g) Elegeix un producte (per exemple, un quilogram de patates) i compara'n el preu amb el que té el mateix producte en una botiga o en un supermercat.

 T3S7.pdf Imprimir l'exercici

 

Logo_conselleria
Logo Ibestat