Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Comprar-se una casa (3r d'ESO)

Quan les persones joves decideixen emancipar-se, una de les principals preocupacions és l'adquisició d'un habitatge digne a un preu assequible. Fixa't bé en l'estadística que apareix a Les Illes Balears en xifres 2009:

habitatge.png

Un índex estadístic és el valor que suma o resta al cent per cent la variació produïda (també en percentatge) respecte d'una base arbitrària. També es presenta amb freqüència en tant per u.

a) El títol del gràfic indica que la base de càlcul és l'any 2007. Mira d'esbrinar per què això és així fixant l'atenció en la línia de dades “Índex base 2007”.

b) No et sembla estrany que totes les dades de variació presentin 0 centèsimes? Està bé?

c) Què passa quan la línia del gràfic de les Illes Balears (blava) es creua amb la línia del conjunt d'Espanya (marró)? Quin significat té això?

d) Què va passar a final de 2008 comparant els dos gràfics? T'atreviries a dir on s'ha notat més la crisi?

e) D'acord amb la taula de dades, podries dir quin fou el valor de l'índex del preu de l'habitatge el 4t trimestre de l'any 2006? És fiable?

T3S17.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat