Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

No t'aturis! (3r d'ESO)

Llegeix la notícia que aparegué sobre l'atur, el dia 1 d'abril de 2010, en el web del Diari de Balears:

atur.png

a) Quina empresa ha fet les enquestes? Cerca el web d'aquesta empresa. A què es dedica? Està relacionada amb alguna administració governamental?

b) La notícia fa referència al baròmetre de març. Què és realment un baròmetre? Per tant, a què fa referència aquesta paraula en l'article? Quins són els temes en un baròmetre sociològic?

c) Com veus, els baròmetres són un tipus molt particular d'enquestes. Entra-hi -al web- i cerca la fitxa tècnica dels darrers estudis.

Contesta ara les preguntes següents:

–Quin és l'àmbit d'aquests estudis?

–Quina és la població de l'estudi?

–Quina és la mida de la mostra?

–Quin percentatge representa respecte de l'univers?

–Quins són els punts de mostreig?

–S'han tingut en compte el sexe i l'edat?

–Com s'han fet les entrevistes?

d) Per què les dades del gràfic de barres horitzontals de l'article, si són percentatges, sumen molt més del 100%? Què signifiquen realment?

e) Podries reorganitzar el gràfic de manera que la suma de temes fos el 100%? Com ho faries?

f) Quin tipus de variable manegen els diagrames de sectors? Què et sembla que representa el logo tip central de cada diagrama?

T3S16.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat