Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Camins artificials (2n d'ESO)

Els orígens dels túnels es remunten a l'antiguitat; per exemple, a Hagdek, Suïssa, podem trobar un túnel d'uns 800 metres de longitud, que data de l'època romana. Però, realment, l'inici de la construcció de túnels va tenir lloc en el segle XIX amb la invenció del ferrocarril. Els túnels aparegueren com a solució a la construcció de vies fèrries en països muntanyosos, les quals requerien de la perforació de muntanyes.

Avui en dia, s'han convertit en un element indispensable de la infraestructura d'un país modern, ja que permeten el desplaçament ràpid d'un lloc a un altre d'una muntanya.

Dia 19 de maig de 2010 es va publicar en el Diari de Balears una notícia referent a les noves tarifes del túnel de Sóller.

tarifes.png

a) Sense fer cap càlcul i valorant el que representa la puja respecte del preu anterior, s'ha apujat el mateix percentatge en totes les categories?

b) Calcula, en cada cas, el percentatge d'augment de la tarifa.

c) Calcula la mitjana i la desviació mitjana dels percentatges anteriors. Quin significat tenen aquests valors?

d) Si en un dia passen pel túnel 70 cotxes, 25 camions i 12 motos de no residents i 150 cotxes de residents, quants de doblers es recapten? Quant hauran guanyat més gràcies a l'augment?

T3S15.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat