Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

No volem ser els primers! (2n d'ESO) 

En períodes de crisis econòmiques uns dels indicadors més analitzats per determinar si hi ha senyals de millora és la taxa d'atur. Normalment, un augment de l'atur implica que la situació econòmica no està passant per un dels seus millors moments i que, per tant, s'han de prendre mesures per capgirar la situació i tornar a reactivar l'economia. D'altra banda, una baixada de l'atur indica una certa millora econòmica o que les mesures preses per reactivar l'economia estan donant el seu fruit.

Dia 5 de maig de 2010, en el Diari de Balears apareix una noticia que analitza la situació de l'atur a les diferents comunitats autònomes. Aquí tens el gràfic que acompanyava la notícia.

atur.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

Observa el gràfic de l'esquerra i contesta aquestes preguntes:

a) Hi apareixen totes les comunitats autònomes?

b) Quins tipus de nombres apareixen en el diagrama de barres? Quin significat tenen els nombres positius? I els negatius?

c) El fet que Ceuta tengui un 4% significa que és la regió amb un major nombre d'aturats?

d) Quines comunitats autònomes tenen un percentatge positiu? I negatiu?

e) Què vol dir que les Balears tenen un –4,4% de variació?

Observa el gràfic de la dreta i contesta aquestes preguntes:

f) Observant el diagrames creus que quan s'especifica la situació estatal inclou les Balears?

g) Quin era el nombre real d'afiliats a la Seguretat Social durant el mes de març a tot l'Estat?

h) Quin percentatge representa el nombre d'afiliats a la Seguretat Social de les Illes Balears al mes d'abril respecte als afiliats a tot l'Estat? I al mes de març?

i) Calcula el nombre total de contractes de tot l'Estat als mesos d'abril i de març.

j) Quants contractes temporals hi ha a tot l'Estat espanyol? I d'indefinits? Quins percentatges representen els de les Balears respecte als de tot l'Estat?

k) Quin significat tenen les imatges que acompanyen els gràfics? Creus que són adequades? Per què?

l) Si et deixassin posar les imatges, quines hi posaries?

T3S11.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat