Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Va de museus (1r d'ESO) 

Els museus són llocs públics on podem trobar col•leccions d'obres d'art, objectes científics, etnogràfics... i tenen com a finalitat conservar i donar a conèixer aquells objectes que representen el funcionament de la naturalesa i aquelles activitats duites a terme per l'home al llarg de la seva història.

Dia 18 de maig és el Dia Internacional dels Museus. Dia 19 de maig de 2010 el Diari de Balears va aprofitar aquesta avinentesa per publicar un article relacionat, del qual en tens un fragment a continuació:

Per fer a la teva classe museus.jpgo amb l'ajuda de qualcú

a) Quants de museus hi ha a les Illes Balears? Quants n'hi ha a cada illa?

b) Comprova que les dades numèriques d'aquesta notícia són vertaderes.

c) Fes un pictograma que representi el nombre de museus que hi ha a les Balears, a Madrid, a València i a Múrcia.

d) Cerca quants de museus hi ha a l'Estat espanyol i calcula les freqüències relatives de les comunitats autònomes especificades en la notícia respecte del nombre total de museus de tot l'Estat.

T2S5.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat