Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Acreditant els coneixements de català (1r d'ESO)

Avui en dia per accedir a determinats llocs de feina dependents del Govern de les Illes Balears és necessari disposar d'un certificat oficial que acrediti el coneixement de la llengua catalana. Per aquest motiu cada any es fan proves que permeten l'obtenció d'aquests certificats. Dia 12 de maig de 2010, el Diari de Balears se'n feia ressò amb la notícia següent:

certificat.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t'ajudi

a) Les xifres 5.268 i 1.253 apareixen de manera molt ressaltada en aquest article, quin creus que és el motiu?

b) Fes una taula de freqüències absolutes i relatives amb les persones apuntades a la convocatòria de juny segons el tipus de certificat al qual opten.

c) Quina és la moda? Quin creus que és el motiu?

d) Es pot calcular la mitjana? Per què?

e) Al final del segon paràgraf s'especifica que hi havia 1.253 inscrits més. Creus que era imprescindible especificar-ho o es podia deduir a partir d'altres dades de la notícia? Per què creus que ho han especificat?

T2S4.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat