Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Vull anar a l'escola infantil! (1r d'ESO) 

Un dels problemes als quals s'enfronten alguns pares és trobar un centre on escolaritzar els seus fills. Alguns factors com la immigració han fet que els centres escolars es trobin sense places suficients per atendre tots els infants en una determinada edat d'escolarització. Per tal que no disminueixi la qualitat de l'ensenyament i poder atendre totes les demandes d'escolarització, s'han construït nous centres i s'han millorat o ampliat els existents.


Dia 23 de juny de 2009, es va pulbicar en el Diari de Balears una notícia relacionada amb l'escolarització a Alcúdia.  Aquí teniu el gràfic que hi apareixia:
escoleta.jpg

Per fer a la teva classe o amb qualcú que t’ajudi

a) Quina és aproximadament la població total de nins i nines menors de 12 anys?

b) A quines edats la demanda supera l'oferta?

c) A quina edat la població total i la demanda presenten més variació? Quin creus que pot ser el motiu?

d) A quina edat comença l'escolarització obligatòria?

e) Creus que la població total i la demanda haurien de coincidir a partir que l'escolarització sigui obligatòria? Què creus que passa amb els infants que estan comptabilitzats dins la població total i no dins la demanda?

f) Fes, aproximadament, una taula de freqüències absolutes i relatives de la quantitat de nins que hi ha de cada edat.

T2S3.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat