Racó educatiu de l'Ibestat


Estadística aplicada

Per nivells educatius

Estadística descriptiva
Probabilitat
Mostreig
Inferències

Realitat o ficció (2n d'ESO)

Les universitats són institucions dedicades a les investigacions i a l'ensenyament superior, i els seus orígens es remunten a l'edat mitjana europea. La primera universitat de la qual es té constància és la de Bolonya, fundada l'any 1119, i a principi del segle XIII, es va fundar la primera universitat espanyola a Salamanca. En aquella època les universitats gaudien d'un temari unificat, mitjançant el qual s'impartien el trívium (gramàtica, lògica i retòrica) i el quadrívium (astronomia, música, aritmètica i geometria).

Actualment el nombre d'universitats ha augmentat de manera considerable, cada una ofereix uns estudis determinats i per accedir-hi s'ha d'haver superat una etapa obligatòria, així com una prova d'accés.

Una vegada que els alumnes han acabat la etapa postobligatòria tenen davant una de les eleccions més difícils i determinants de la seva vida: la tria d'una carrera universitària. Aquesta elecció, a part de determinar allò que estudiaran durant una sèrie d'anys, condicionarà la vida professional i laboral a la qual podran optar.

A continuació hi ha un fragment de l'article publicat en el Diari de Balears dia 19 de maig de 2010:realitat.png

Per fer a la teva classe o amb l'ajuda de qualcú

a) Fes un estudi dels joves que enguany cursen 2n de batxillerat del teu centre i investiga quina carrera universitària volen cursar i quins programes televisius miren habitualment.

b) Organitza les dades en dues taules diferents i determina la moda de la carrera universitària que es vol cursar i la del programa televisiu que es mira habitualment.

c) Elabora un diagrama de barres i un diagrama de sectors a partir de la informació recollida.

T2S14.pdf Imprimir l'exercici

Logo_conselleria
Logo Ibestat